Poradenstvo a služby pre životné prostredie

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Pre zabezpečenie udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia boli do praxe uvedené  legislatívne normy životného prostredia, ktorými sa určili povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

 • Legislatívne vákuum v oblasti ochrany životného prostredia bolo postupne od roku 1990 vyplnené prijatím početných  legislatívnych nástrojov a povinností pre právnické a fyzické osoby -podnikateľov. Prijatím členstva v Európskej únii je Slovenská republika zaviazaná k transponovaniu smerníc Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa neustále prijímajú a menia. Takto  sa stala dnešná legislatíva ochrany životného prostredia veľmi rozsiahla a pre povinné osoby zložitá až neprehľadná. Naviac neustále doplňovanie a zmeny v legislatíve ŽP vyžadujú pravidelné sledovanie jej aktuálnosti. A práve preto je najlepším počinom prenechať riešenia  profesionálom.   

 • Firma EKODENT s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo a inžinierske služby v životnom prostredí  pre všetky právnické a fyzické osoby-podnikateľov, ktorí sú zaviazaní k plneniu určených povinností v zmysle platnej legislatívy o ochrane životného prostredia. Svojim klientom zabezpečujeme profesionálne riešenia na základe bohatých skúseností nadobudnutých dlhoročným výkonom správy ochrany zložiek životného prostredia v štátnom sektore.  

 • Firma EKODENT s.r.o. Vám ponúka komplexné poradenstvo a inžinierske služby v oblastiach:

 •  Odpadové hosdárstvo
   
 • Ochrana ovzdušia
   
 • Vodné hospodárstvo
   
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie